Society Golf
Societies are more than welcome here at Abersoch Golf Club. We can tailor almost any package you require, with food, accommodation, play on other courses, transport etc.

Green Fees for societies of 8+ 2023

Society Green Fee Rates 2023
April to September

Before 8am
Weekday £27.50 / £80 fourball / Weekend £32 / £95 fourball

8am to 3pm:
Weekday £47.50 / £160 fourball / Weekend £49 / £175 fourball

3pm to 5pm
Weekday £38/£115 fourball Weekend £42/£135 fourball

After 5pm:
Weekday £27.50 / £80 fourball / Weekend £32 / £95 fourball

March /Oct / Nov
Weekday £35 / £115 fourball Weekend £38 / £120 fourball

Dec/Jan/Feb
Weekday £25 / £70 fourball Weekend £30 / £90 fourball

Members’ guest rate £30 peak times £25 other times.


Special Golf and Food Offers
For parties of 8 golfers or more, we can offer packaged green fees and catering to help organisers.
PAR Package - play 18 holes of golf with a bacon bap and tea or coffee on arrival for just £45 per person.
BIRDIE Package - play 18 holes of golf with sandwiches and soup or chips, either before or after the round. Just £50 per person.
EAGLE Package - play 18 holes of golf with a 2 course meal or a full Welsh breakfast for just £55 per person.

These packages are at a substantial discount to the standard green fees and are subject to at least 8 people playing on the day.
Other packages can be tailored to suit the group - please do not hesitate to ask.

Mae croeso i gymdeithasau yma yng Nghlwb Golff Abersoch. Gallwn deilwra bron unrhyw becyn sydd ei angen arnoch, gyda bwyd, llety, chwarae ar gyrsiau eraill, trafnidiaeth ac ati. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd llawer o gymdeithasau golffwyr yn dod i'r rhan hon o'r byd i chwarae nifer o'n cyrsiau, felly rydym wedi ymuno gyda'n clybiau cyfagos i gynnig cyfraddau ffioedd chwarae am bris gostyngol. I lawer o gymdeithasau rydym yn cynnig cerdyn bar fel y gallant hefyd fwynhau gostyngiad ar brisiau bar a gallwn hefyd drefnu trosglwyddiadau bws mini fel nad oes neb yn sownd yn gorfod gyrru.

Un fantais wirioneddol o ddod i Abersoch yn hytrach nag unrhyw le arall ar arfordir Gogledd Cymru yw'r bariau a'r bwytai sydd o fewn pellter cerdded i'r clwb. Bwyd a diod at ddant pawb, o stêcs i fwyd Eidaleg neu Fecsicanaidd, mae pentref Abersoch yn le gwych i dreulio noson allan i golffwyr o bob oed.
Os oes unrhyw gwestiynau, sylwadau neu i archebu amser, e-bostiwch neu ffoniwch y Pro.