Links @AbersochGolf
Don't be fooled by the length, accuracy and course management is a must.
Millionaires Golf @AbersochGolf
Grab a morning or twilight round and enjoy the course to yourself
Relax on the patio @AbersochGolf
Patio area for a post round drink including shade and patio heaters
Fully Stocked Pro Shop @ AbersochGolf
Get all your golfing needs including clubs, shoes, clothing and refreshments from Al at the pro shop
A Pint After the Game @ AbersochGolf
What more of an incentive do you need to join - 20% discount for members
Shore hugging dunes @AbersochGolf
Harry Vardon designed holes following the natural Abersoch dunes.

Croeso / Welcome

Croeso / Welcome to Clwb Golff Abersoch / Abersoch Golf Club. Located on the Cambrian Coast in Snowdonia, North Wales.

WINNER OF WELSH GOLF COURSE OF THE YEAR 2018 by YOUR GOLFER MAGAZINE and described by some visitors as ‘The Friendliest Golf Course in Wales’, ‘A Jewel on the Welsh Riviera’ and ‘Fantastic Golf Course, Stunning Views’.

18 HOLE COURSE
PLAYABLE 365 DAYS A YEAR
BAR, PATIO and CATERING
FULLY STOCKED PRO SHOP and LESSONS
PRO GOLF SIMULATOR
LOW MEMBERSHIP FEE - BAR and FOOD DISCOUNT

The golf club at Abersoch is one to put on your North Wales golfing list. Offering a challenging mix of 18 holes on traditional links and parkland, the course is a must for golfers of all abilities.

Take for example the signature 246 yard par 3, 3rd hole with elevated tee and panoramic views requiring an accurate drive downhill over both gorse and a water hazard to a sloping green with a bunker waiting at the back. Follow that with links holes hugging the coastline and contoured over a century ago through huge, natural sand dunes, accuracy is key here as wayward drives can be punished.

After your golf, settle into the welcoming clubhouse and have a couple of drinks on the patio area, along with a bite to eat with our caterers
The renowned Abersoch nightlife then awaits with bars and restaurants to suit tastes.

ENILLYDD CWRS GOLFF Y FLWYDDYN 2018 yng Nghymru gan GYLCHGRAWN YOUR GOLF ac fe’i disgrifiwyd gan ymwelwyr fel ‘Cwrs Golff Mwyaf Cyfeillgar Cymru’, ‘Golff ar Riviera Cymru’ a ‘Chwrs Golff Ffantastig, Gyda Golygfeydd Syfrdanol’.

CWRS 18 TWLL
CHWARAEADWY 365 DIWRNOD Y FLWYDDYN
BAR, PATIO ac ARLWYO
SIOP PRO, WEDI'I STOCIO'N LLAWN, A GWERSI
EFELYCHYDD GOLFF PRO
FFI AELODAETH ISEL - DISGOWNT BAR a BWYD

Mae Clwb Golff Abersoch yn un i'w roi ar eich rhestr golffio. Gan gynnig cymysgedd heriol o 18 twll gyda lincs traddodiadol a pharcdir, mae'r cwrs yn un fydd ynapelio i golffwyr o bob gallu.

Er enghraifft, cymerwch y 3ydd twll 246 llath par 3, twll gyda chi uchel a golygfeydd panoramig sy'n gofyn am yrru'r bêl yn gywrain i lawr yr allt, dros yr eithin a pherygl ffôs o ddŵr i lawnt ar lethr gyda byncer yn aros yn y cefn. Dilynwch hynny gyda thyllau lincs yn dilyn yr arfordir drwy dwyni tywod enfawr, naturiol, mae gofal yn allweddol yma gan y gellir cosbi peli sy'n mynd ar gyfeiliant!

Ar ôl eich golff, dewch i mewn i'r clwb croesawgar a chael peint neu ddau ar y patio, ynghyd â thamaid i'w fwyta gyda'n harlwywyr. Yna - wrth gwrs, mae noson allan enwog Abersoch yn eich aros gyda bariau a bwytai at ddant pawb.

Club Officials 2024 Swyddogion Y Clwb

Lady President - Llywydd y Merched 2024 - Elin Williams
Lady Captain - Capten Y Merched 2024 - Deborah Allmey
Lady Vice Captain 2024 - Viv Hughes

Gents President - Llywydd 2024 - Moss Griffiths
Gents Captain - Capten Adran Y Dynion 2023 - Glyn Jones
Gents Vice Captain 2023 - Mark Squire

Treasurer - Trysorydd - John Jackson