Bar and Catering - Bar ac Arlwyo

New Caterers for 2024 - "Tee Times"
Debbie our new caterer will be serving food made to order from the golf club kitchen. During the main season food will be available for breakfast, lunches and afternoon teas.

Abersoch Golf Bar and Catering

Full Bar Facilities and Patio - Bar Llawn a Patio Tu Allan

Members and visitors are always welcome at our friendly bar.
Lisa and her team will be there to serve a choice of excellent competitively priced Beers, Wines and Spirits, including the well known Abersoch Gin and Abersoch Spiced Rum.
There are of course the usual bars snacks available as well.

Prices are competitive but remember if you are a full or house member you get an extra 20% off all bar prices*

Mae croeso bob amser i aelodau ac ymwelwyr yn ein bar cyfeillgar.
Bydd Lisa a’i thîm yno i weini dewis eang o ddiodydd gan gynnwys rhai newydd ar gyfer 2023 fel Madri yn ogystal â’n dewis arferol o gwrw premiwm a chasg.
Wrth gwrs mae'r byrbrydau bar arferol ar gael hefyd.

Mae’r prisiau’n gystadleuol ond cofiwch os ydych yn aelod llawn neu’n aelod tŷ, byddwch yn cael 20% yn ychwanegol oddi ar holl brisiau’r bar*

A few photos of the bar and examples from the Tee Times Menu Below - Yummy!

Tee Times - Breakfast Menu

This year we welcome Debbie who runs Tee Times our new catering offering for 2024.

BREAKFAST MENU/ BWYDLEN BRECWAST
Breakfast Menu– served until 11.30 / Bwydlen Brecwast gweinir hyd 11.30

Regular Breakfast
2 bacon, 2 Sausage, 1 Egg, Mushrooms, Hash Brown, Black pudding, beans or tomatoes, 2 toast, regular Tea or Coffee.
Brecwast Arferol
2 bacwn, 2 Selsig, 1 Wŷ, Madarch, Hash Brown, Pwdin Gwaed, bîns neu domatos, 2 dost, te neu goffi arferol.
£10.00

Small Breakfast
1 bacon 1 Sausage, 1 egg, beans or tomatoes, 1 toast, Regular Tea or Coffee.
Brecwast Bach
1 bacwn, 1 Selsig, 1 Wŷ, bîns neu domatos, 1 tost, te neu goffi arferol
£5.00

Egg on Toast / Wŷ ar Dost
2 eggs (fried or scrambled), 2 Toast
Dau Wy, (wedi eu ffrio neu sgramblo) 2 Dost
£4.50

Beans on Toast/Bîns ar Dost
2 Toast, Beans
2 Dost, Bîns
£4.00

Breakfast Sandwiches / Brechdannau
Egg / Wy - £4.00
Bacon / Bacwn - £4.00
Bacon and Egg / Bacwn ac Wy - £4.50
Sausage / Selsig - £4.00
Sausage and Egg / Selsig ac Wy - £4.50
Sausage, Bacon and Egg / Selsig, Bacwn ac Wy - £5.50
Bacon and Sausage/Bacwn a Selsig - £5.00
Tea / Coffee - Tê / Coffi

Please ask us for G/F, Vegetarian and Vegan options

Tee Times - Main Menu - Bwydlen

Tee Times - Main Menu - Bwydlen

6 oz Steak Burger, coleslaw, chips, side salad
Byrger stecen 6 owns, coleslaw, sglodion, salad ochr
£9.00

Chicken Burger, coleslaw, chips, side salad
Byrger Cyw Iâr, coleslaw, sglodion, salad ochr
£9.00

Chicken Bites, coleslaw, chips, side salad
Tameidiau
Cyw Iâr, coleslaw, sglodion, salad ochr
£9.00

Sausage, egg, chips and beans
Selsig, wy, sglodion, bîns
£9.50

Fish finger sandwich, coleslaw, chips and salad
Brechdan bysedd pysgod, coleslaw, sglodion a salad
£9.00

Toasties All served with salad and crisps
Tôst wedi’i gweini gyda salad a chreision
Cheese/Caws £4.50
Cheese and Ham/Caws a Ham £5.50
Tuna Melt/ Tiwna Tawdd £5.00
Beans and Cheese /Bîns a Chaws £5.00
Bacon and Cheese/Bacwn a Chaws £5.50

*Sides/ Ar yr Ochr *
Garlic Bread/Bara Garlleg £3.00
Garlic Bread and Cheese/Bara Garlleg gyda Chaws £3.50
Fries /Sglodion £3.0

Please ask us for G/F, Vegetarian and Vegan options

Clubhouse Events and Entertainment - Digwyddiadau ac Adloniant 2024


Digwyddiadau Cymdeithasol……. rhowch nodyn yn eich dyddiadur!
Forthcoming Social Events, please put them in your diary!


Dydd Gwener Mawrth 1af - Gwyl Dewi gyda John ac Alun
Friday 1st March - John ac Alun

Full list of 2024 entertainment to follow.
Rhestr lawn o ddigwyddfiadau 2024 i ddilyn