Bar and Catering - Bar ac Arlwyo

New Caterers for 2024 - details to follow

Abersoch Golf Bar and Catering

Full Bar Facilities and Patio - Bar Llawn a Patio Tu Allan

Members and visitors are always welcome at our friendly bar.
Lisa and her team will be there to serve a choice of excellent competitively priced Beers, Wines and Spirits, including the well known Abersoch Gin and Abersoch Spiced Rum.
There are of course the usual bars snacks available as well.

Prices are competitive but remember if you are a full or house member you get an extra 20% off all bar prices*

Mae croeso bob amser i aelodau ac ymwelwyr yn ein bar cyfeillgar.
Bydd Lisa a’i thîm yno i weini dewis eang o ddiodydd gan gynnwys rhai newydd ar gyfer 2023 fel Madri yn ogystal â’n dewis arferol o gwrw premiwm a chasg.
Wrth gwrs mae'r byrbrydau bar arferol ar gael hefyd.

Mae’r prisiau’n gystadleuol ond cofiwch os ydych yn aelod llawn neu’n aelod tŷ, byddwch yn cael 20% yn ychwanegol oddi ar holl brisiau’r bar*

Clubhouse Events and Entertainment - Digwyddiadau ac Adloniant 2024


Digwyddiadau Cymdeithasol……. rhowch nodyn yn eich dyddiadur!
Forthcoming Social Events, please put them in your diary!


Dydd Gwener Mawrth 1af - Gwyl Dewi gyda John ac Alun
Friday 1st March - John ac Alun

Full list of 2024 entertainment to follow.
Rhestr lawn o ddigwyddfiadau 2024 i ddilyn